Abakwa-Shoprite basiza wena ukuze ukwazi ukusiza imiphakathi ekhahlanyezwe yizibhelu nothuthuva


Abantu abafisa ukusiza imiphakathi ekhahlanyezwe yizibhelu nothuthuva banganikela eSikhwameni Sesenzo Soguquko (Act For Change Fund) kunoma yisiphi isitolo sakwa-Shoprite, Checkers noma sakwa-Usave kuzwelonke.

 

Izimali ezinikeliwe, ezizokhushulwa ngesamba esiyisigidi samarandi esiwumnikelo wokuqala wabakwa-Shoprite, zizosetshenziswa yizinhlangano ezihloliwe futhi zaqinisekiswa ezibandakanyeka emisebenzini yokuhlinzeka ngosizo ukuze kulekelelwe imiphakathi yakhe kabusha ngemuva kwemiphumela emibi kakhulu yezibhelu nothuthuva, kanye nokucekelwa phansi nokushiswa kwempahla okukhahlameze kakhulu amalungu amaningi omphakathi kanye namabhizinisi awo.

Abakwa-Shoprite balawula lesi sikhwama egameni lamakhasimende abo bese beqinisekisa ukuthi izimali eziqoqiwe ziya ezinhlanganweni ezisebenza ngqo ngemisebenzi yemizamo yokuhambisa usizo ezindaweni eziludinga kakhulu. Amakhasimende angongeza ngomnikelo emalini athenge ngayo ezisefweni zokukhokha ezitolo zakwa-Shoprite nakwa-Checkers ezweni lonke.

Abakwa-Shoprite baphinde bakwenze kube lula kakhulu ukusiza labo bantu abasale dengwane bedinga usizo ngenxa yezibhelu nothuthuva. Noma ubani, eNingizimu Afrika noma ngaphandle, angathumela amavawusha (vouchers) nge-inthanethi emndenini noma kubangani abaswele ngokuthenga amavawusha, athunyelwa ngqo emafonini abo, kanti angasetshenziswa ukuthenga izimpahla zasendlini (groceries) ezitolo zakwa-Shoprite, Checkers kanye no-Usave ezweni lonke.

Amavawusha asebenza nge-inthanethi, angathengwa ngokulandela izinyathelo ezimbalwa ezilula, athunyelwa nge-SMS kumakhalekhukhwini walowo muntu athunyelwa kuyena ehoreni elilodwa kusukela kufakwe i-oda noma ethengiwe. Angasetshenziswa ngokushesha ngemuva kokwamukelwa.

Ngaphezu kwamavawusha asebenza nge-inthanethi, amakhasimende angayithumela futhi imali kwabanye abantu abangenawo ama-akhawunti asebhange emakhosombeni e-Money Market ezitolo ezikhethekile zakwa-Shoprite, Checkers kanye no-Usave.

Abakwa-Shoprite bahlala njalo bezinikele ukweseka imiphakathi eswele nedinga usizo futhi kade belokhu behambisa izimali eziqoqwe yisikhwama se-Act For Change Fund emiphakathini ekhahlanyezwe yizingqinamba ezinjengesomiso, izikhukhula kanye noKhuvethe kusukela ngowe-2016.

Ukuze unikele esikhwameni se-Act for Change:

  • Vele unikele kunoma yisiphi isisefo sokukhokha ezweni lonke.
  • Ukuthumela ivawusha esebenza nge-inthanethi:
  • Ngena ku-computicket.com ukuze uthenge ivawusha.
  • Ivawusha esebenza nge-inthanethi ingasetshenziswa ngaphakathi esitolo kuphela ngokufaka inombolo yevawusha lapho kufakwa khona i-pin uma ukhokha ngekhadi.
  • Amavawusha asetshenziswa kanye kuphela futhi awukho ushintshi onikezwa wona uma inani othenge ngalo lingaphansi kwenani levawusha. Inani lemali esele lizofakwa ekhadini lesipho.
  • Amavawusha awakwazi ukushintshwa enziwe imali ewukheshi.
  • Amavawusha aba semthethweni iminyaka emithathu.

Previous ‘I haven’t received a cent from the label for Jerusalema.’ – says Nomcebo Zikode
Next Carl Niehaus threatens to sue Fikile Mbalula